Samohodni berač za višnje, šljive i masline SP-08

Tehničke karakteristike

Dužina: 6 m
Širina: 2,5 m
Visina: 3 m
Težina: 1950 кg

Uslovi za mašinsku berbu

Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.

Samohodni berač za višnje, šljive i masline SP-08-A

NOVA SP-08-A

Unapređena varijanta SP-08 mašine je SP-08-A

Novo u odnosu na SP-08 je u tome da vozač hidraulično zatvara drugu stranu prihvatnog platna.

Na taj način mašinu opslužuju dva radnika,- vozač i radnik na zameni gajbi.

Moze se dodati još jedan transporter , pa se plodovi mogu priklupjati u BOX paletu.

Prednosti novog tipa

  • Manje radnika
  • Nema pripreme za berbu (svedeno na minimum)
  • Visina voćke vise nije limitirajući faktor (visina voćke više ne ograničava rad mašine)

Uslovi za mašinsku berbu

Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


Učinak mašine je tri-četiri stabla u minutu.

Kvantitet


Branje znatno viših stabala sa više plodova u odnosu na stabla namenjana ručnoj berbi.

Kvalitet


Berač je univerzalan za sva rastojanja u redu.

Upotreba

- Berač SP-08 je konstruisan kao samohodna mašina.
- Pogon dobija preko hidro motora od dizel motora od 35 KS.
- Za otresanje plodova mašina koristi hidrauličnu ruku kojom upravlja vozač.
- Prihvatno platno se postavlja u dve ravni koje oko stabla formiraju latinično slovo “V”. Ovako postavljene ravni omogućavaju jednostavnu berbu bez podizanja grana. Suprotnu stranu cerade nosi mašina a za stabla visine preko 5m druga strana se postavlja na točkove i lagano se može prevući od stabla do stabla.
- Mašinu opslužuju minimalno četiri radnika.
- Za mašinu se može zakačiti prikolica koja služi za skladištenje gajbica.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.
- Isključeno je štetno dejstvo na stablo.
- Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.
- Usmeravanjem oscilatora na ramene grane umesto na stablo moguća je i berba zasada koji nisu planirani za mašinsku berbu (visina prvih ramenih grana ispod 50cm).


Berba kajsije - Srbija 2017Berba višanja - Ruma 2017