Samohodni berač za višnje, šljive i masline SP-08

Tehničke karakteristike

Dužina: 6 m
Širina: 2,5 m
Visina: 3 m
Težina: 1950 кg

Uslovi za mašinsku berbu

Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


Učinak mašine je tri-četiri stabla u minutu.

Kvantitet


Branje znatno viših stabala sa više plodova u odnosu na stabla namenjana ručnoj berbi.

Kvalitet


Berač je univerzalan za sva rastojanja u redu.

Upotreba

- Berač SP-08 je konstruisan kao samohodna mašina.
- Pogon dobija preko hidro motora od dizel motora od 35 KS.
- Za otresanje plodova mašina koristi hidrauličnu ruku kojom upravlja vozač.
- Prihvatno platno se postavlja u dve ravni koje oko stabla formiraju latinično slovo “V”. Ovako postavljene ravni omogućavaju jednostavnu berbu bez podizanja grana. Suprotnu stranu cerade nosi mašina a za stabla visine preko 5m druga strana se postavlja na točkove i lagano se može prevući od stabla do stabla.
- Mašinu opslužuju minimalno četiri radnika.
- Za mašinu se može zakačiti prikolica koja služi za skladištenje gajbica.
- Zbog svojih gabarita, ovaj berač je predviđen za veće plantaže i ravnije terene.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.
- Isključeno je štetno dejstvo na stablo.
- Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.
- Usmeravanjem oscilatora na ramene grane umesto na stablo moguća je i berba zasada koji nisu planirani za mašinsku berbu (visina prvih ramenih grana ispod 50cm).


Berba kajsije - Srbija 2017Berba višanja - Ruma 2017