Samohodni berač za bademe (sa ljuštilicom) SP-08-B

Tehničke karakteristike

Dužina: 6 m
Širina: 2,4 m
Visina: 3 m
Težina: 2500 kg

Uslovi za mašinsku berbu

- Visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm.
- Minimalno međuredno rastojanje 4 m.
- Usmeravanjem oscilatora na ramene grane umesto na stablo moguća je i berba zasada koji nisu planirani za mašinsku berbu (visina prvih ramenih grana ispod 50cm).

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


Otrešeno voće se transportnom trakom nosi do uređaja za ljušćenje i odatle se, transportnom trakom, prenosi u gajbe.

Kvantitet


Učinak mašine je dva do tri stabla u minutu.

Kvalitet


Isključeno je štetno dejstvo na stablo.

Upotreba

- Berač SP-08-B je konstruisan kao samohodna mašina.
- Za pogon koristi dizel motor a na točkovima ima hidro-pogon.
- Za otresanje plodova mašina koristi hidrauličnu ruku kojom upravlja vozač.
- Prihvatno platno se postavlja u dve ravni koje oko stable formiraju latinično slovo “V”. Ovako postavljene ravni omogućavaju jednostavnu berbu bez podizanja grana. Suprotnu stranu cerade nosi mašina a za stable visine preko 5m druga strana se postavlja na točkove i lagano se može prevući od stabla do stable.
- Vibrirajući „prsti“ koji zahvataju biljku napravljeni su iz dva dela, pa se na taj način osnovna vibracija modifikuje,što dovodi do mnogo manjih, skoro zanemarivih oštećenja biljke. Kod dosadašnjih rešenja „prsti“ su napravljeni izjedna, zbog čega je dolazilo do većih oštećenja biljke pri branju.
- Otrešeno voće se transportnom trakom nosi do uređaja za ljušćenje i odatle se, transportnom trakom, prenosi u gajbe.
- Za zadnji deo mašine se može zakačiti prikolica. Ona može da nosi na sebi boks paletu ili može da služi za direktno prikupljanje plodova u prikolici.
- Učinak mašine je dva-tri stabla u minutu.
- Mašinu opslužuju minimalno tri radnika.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.
- Isključeno je štetno dejstvo na stablo.
- Berač je univerzalan za sva rastojanja u redu.


Vlasnik plantaže badema o mašini, Španija 2019Berba badema, Španija 2019 1/2Berba badema, Španija 2019 2/2