Berač za višnje, šljive i masline SP-15-5T-SUPERIOR

Tehničke karakteristike

Dužina: 6 m
Širina: 3m (+2,5m)
Visina: 5m
Težina: 1400 кg

Uslovi za mašinsku berbu

Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


...

Kvantitet


...

Kvalitet


...

Upotreba

- Berač za koštičavo voće (šljiva, višnja, maslina, lešnik...) konstruisan je kao samostalan agregat koji se montira na traktor IMT 539 bez kabine.
- Za otresanje stabla masina koristi hidrauličnu ruku kojom upravlja vozač traktora.
- Prihvatno platno se postavlja u dve ravni koje oko stabla formiraju latinično slovo “V”. Ovako postavljene ravni omogućavaju jednostavnu berbu bez podizanja grana.
- Učinak mašine je do tri stabla u minutu.
- Mašinu opslužuju minimalno četiri radnika.
- Za mašinu se može zakačiti prikolica koja služi za skladištenje gajbica.
- Zbog svojih gabarita, ovaj berač je predviđen za veće plantaže i ravnije terene.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.
- Isključeno je štetno dejstvo na stablo.
- Berač je univerzalan za sva rastojanja u redu.
- Uslov za mašinsku berbu je da visina stabla do prvih ramenih grana mora biti iznad 50 cm i minimalno međuredno rastojanje 4 m.
- Usmeravanjem oscilatora na ramene grane umesto na stablo moguća je i berba zasada koji nisu planirani za mašinsku berbu (visina prvih ramenih grana ispod 50cm).


Berba šljive SP-SUPERIOR Srbija 2016Berač za višnje, šljive i masline SP-15-5T-SUPERIOR