Berač za ribizle, aroniju, šipurak i maline (polanu) SP-07

Tehničke karakteristike

Dužina: 3 m
Širina: 2 m
Visina: 1,9 m
Težina: 1100 кg

Uslovi za mašinsku berbu

Uslov za mašinsku berbu je minimum 1,3m čistog prostora između dve vrste.

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama za sezonu 2018. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


Beračem se može obrati oko 1.5ha dnevno. Da bi se takav učinak postigao potrebno je angažovati oko 120 radnika.

Kvantitet


Mehanizovanom berbom se eliminiše problem nedostatka radne snage u sezoni berbe pa proizvođači voća mogu podizati veće plantaže i svoj posao učiniti isplativijim.

Kvalitet


Mašinskom berbom izbegava se direktan kontakt radnika sa voćem pa je voće mikro-biološki ispravno.

Upotreba

- Berač je predviđen za branje ribizle, aronije, šipurka i maline koja se ne vezuje (Polana, Polka, Heritidž…).
- Berač je konstruisan kao samostalan agregat koji se jednostavno, uz pomoć kardanskog prenosa i standardnih priključaka kači na traktor (minimalna snaga traktora 30 KS). Zadnji deo mašine se oslanja na točak koji se, po potrebi, može rotirati za 360 stepeni.
- Mašinu opslužuju minimalno dva radnika (vozač traktora, radnik na otklanjanju gajbica).
- Mašina obuhvata polovinu vrste pa se branje jedne vrste vrši iz dva prolaza.
- Transportna traka nosi plodove preko ventilatora koji odstranjuje nečistoće (lišće, grančice…) i čisto voće pada u gajbice.
- Vibrirajući „prsti“ koji zahvataju biljku napravljeni su iz dva dela, pa se na taj način osnovna vibracija modifikuje,što dovodi do mnogo manjih, skoro zanemarivih oštećenja biljke. Kod dosadašnjih rešenja „prsti“ su napravljeni izjedna, zbog čega je dolazilo do većih oštećenja biljke pri branju.
- Učinak mašine je oko 1,5ha dnevno. Brzina branja je 0,5-0,7km/h.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.
- Uslov za mašinsku berbu je minimum 1,3m čistog prostora između dve vrste.


Berba malina 2016Berba šipurka 2016Berba aronije 2016Berba ribizle 2016