Berač za višnje, šljive, masline, lešnike SP-05

Tehničke karakteristike

Dužina: 2,6 m
Širina: 1,2 m
Visina: 1,5 m (bez prihvatnog platna)
Težina: 850 кg

Uslovi za mašinsku berbu

Meduredno rastojanje minimum četiri metra, a visina od prvih ramenih grana do tla veća od 0,5 metara (preporučuje se od 0,8 metra i više zbog veće brzine i boljeg učinka). Berač može da raditi i na terenima pod nagibom. Može se uporediti sa tanjiračom: tamo gde je moguća obrada tanjiranjem, moguća je i primena berača.

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


Za 10h rada, Beračem se može obrati 1000-1200 stabala. Da bi se toliko stabala obralo ručno, bilo bi neophodno angažovati 120-150 radnika.

Kvantitet


Kod mašinske berbe, višnja se ne ograničava u visini, pušta se da poraste i dobija se više ploda.

Kvalitet


Podizanjem krošnji na veću visinu smanjuje se prenos bolesti sa tla na plodove. Plodovi su bolje raspoređeni i više izloženi suncu pa im je i kvalitet bolji. Ujedno je kvalitetnija i lakša međuredna obrada.

Upotreba

- Berač za koštičavo voće (šljiva, višnja, maslina, lešnik...) konstruisan je kao samostalan agregat koji se jednostavno, uz pomoć kardanskog prenosa, i standardnih priključaka kači na traktor (IMT 539 ili drugi bez kabine).
- Težina berača je 850 kg. Pri radu se oslanja na tlo, a pri transportu se nosi oslanjajući se na pomoćni točak.
- Vreme prilaska mašine stablu i vreme same trešnje iznosi oko 30 sekundi što zavisi od obučenosti vozača i pripremljenosti zasada za mašinsku berbu.
- Mašinu opslužuju minimalno dva radnika (vozač traktora, radnik na otklanjanju gajbica).
- Na standardni berač SP-05 može se dograditi dodatni transporter i kuka za prikolicu pa na taj način ubrani plodovi mogu ići u boks paletu.
- Stepen otrešenosti stabla je preko 95%, sa potpunim odstranjivanjem primesa (lišće, grančice...).
- Moguća je kontinualna promena amplitude i frekvencije pri trešnji stabla.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.
- Isključeno je štetno dejstvo na stablo.
- Berač je testiran na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i u eksploataciji je od 2001. godine.
- Berač je univerzalan za sva rastojanja u redu ali se isporučuje sa različitim prečnicima prihvatnog platna (po potrebi).


Berba višanjaBranje šljiva u SrbijiBerba šljiva u Čileu