Kombajn za maline (polanu), ribizlu, aroniju i šipurak SP-09

Tehničke karakteristike

Dužina: 6 m
Širina: 2,5 m
Visina: 3 m
Težina: 2500 кg
Brzina branja: 0,5-0,7 km/h
Učinak: 1,5 ha/dan

Uslovi za mašinsku berbu

Uslov za mašinsku berbu je 1,6m čistog stabla i minimalno međuredno rastojanje 3 m.

Ekonomičnost


Mašinom se lako upravlja i obzirom da nema traktor i prikolicu, ne treba joj mnogo prostora za okretanje.

Kvantitet


Usmeravanjem oscilatora na ramene grane umesto na stablo moguća je i berba zasada koji nisu planirani za mašinsku berbu (visina prvih ramenih grana ispod 50cm).

Kvalitet


Isključeno je štetno dejstvo na stablo.

Upotreba

- Kombajn je predviđen za branje maline (polana, polka, heritage), ribizle, aronije i šipurka.
- Kombajn je konstruisan kao samohodna mašina za čiji pogon se koristi dizel motor 54 KS.
- Mašinu opslužuju minimalno dva radnika (vozač i radnik na otklanjanju gajbica).
- Kombajn je prilagođen i za noćnu berbu.
- Na mašini postoji prostor za pune i prazne gajbe.
- Vozač kombajna je pozicioniran blizu oscilatora odakle može jednostavno da upravlja procesom berbe i kontroliše položaj mašine što sa vučenim mašinama nije bio slučaj.
- Upotrebom kombajna rešavamo i dosadašnji problem gaženja maline traktorom.
- Vibrirajući „prsti“ koji zahvataju biljku napravljeni su iz dva dela, pa se na taj način osnovna vibracija modifikuje,što dovodi do mnogo manjih, skoro zanemarivih oštećenja biljke. Kod dosadašnjih rešenja „prsti“ su napravljeni izjedna, zbog čega je dolazilo do većih oštećenja biljke pri branju.
- Mašina poseduje hidraulični upravljač.
- Za mašinu se može zakačiti prikolica koja služi za skladištenje gajbica.
- Beračem se lako rukuje i nije potrebna specijalna obuka.


Berba polane samohodnim kombajnom - Bačko Dobro Polje