Kombajn za berbu borovnice i maline pod mrežom SP-10

Tehničke karakteristike

Dužina: 5,1 m
Širina: 1,8 m
Visina: 2,25 m
Težina: 2200 kg
Brzina kretanja: 0-12 km/h

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


Kombajn opslužuju dva radnika - vozač i radnik na platformi sa gajbicama.

Kvantitet


Kombajn poseduje automatsku nivelaciju tako da "četka" koja svojim oscilovanjem bere plodove ostaje vertikalna uz vrstu, bez obzira na nagib terena.

Kvalitet


Oštećenja obranih plodova i same biljke su zanemariva!

Upotreba

- Branje borovnice i maline koje su na špaliru i pod mrežom rešeno je tako što dve mašine, leva i desna, idu uporedo i beru vrstu u jednom prolazu. U tom slučaju stub koji je u samoj vrsti i nosi mrežu, nije smetnja.
- Kombajn za berbu borovnice i maline pod mrežom SP-10 napravljen je kao samohodna mašina.
- Kombajn pokreće dizel motor a snaga se na pogonske točkove prenosi preko hidro motora. Kontinualna promena brzine se ostvaruje uz pomoć hidro pumpe promenljivog protoka.
- Kombajn poseduje automatsku nivelaciju tako da „četka“ koja svojim oscilovanjem bere plodove ostaje vertikalna, uz vrstu, bez obzira na nagib terena na kom se mašina nalazi.
- Vibrirajući „prsti“ koji zahvataju biljku napravljeni su iz dva dela, pa se na taj način osnovna vibracija modifikuje,što dovodi do mnogo manjih, skoro zanemarivih oštećenja biljke. Kod dosadašnjih rešenja „prsti“ su napravljeni izjedna, zbog čega je dolazilo do većih oštećenja biljke pri branju.
- Četka se nalazi na pokretnom ramu koji, uz pomoć odbojnika na sebi, obilazi oko svakog stuba pa na taj način izbegava njeno oštećenje.
- Kombajn poseduje ventilator koji odvaja primese iz obranih plodova.
- Kombajn opslužuju dva radnika: vozač i radnik koji je na platformi sa gajbicama.


Berba borovnice u AustralijiJednostrana berba borovnice u Italiji