Kombajn za maline, kupine i borovnicu SP-13

Tehničke karakteristike

Dužina: 4,6 m
Širina: 2,7 m
Visina: 2,9 m
Težina: 3 t
Radna brzina kretanja: 1,8 km/h
Transportna brzina kretanja: 10 km/h
Pogon: Dizel motor 35KS

Uslovi za mašinsku berbu

- Minimalno međuredno rastojanje između vrsta iznosi 2m.
- Maksimalna visina stubova u vrsti iznosi 2m.

Aktuelno

U toku je akcija zakazivanja uslužne berbe našim mašinama. Pozovite nas i rezervišite mašinu na vreme!

Ekonomičnost


U toku jednog dana Kombajnom se može obrati do 5ha. Da bi se ovakav dnevni učinak postigao ručnom berbom, bilo bi neophodno angažovati oko 100 radnika.

Kvantitet


Za razliku od ručne berbe, Kombajnom se beru samo tehnološki zreli plodovi koji su najkvalitetniji i najteži. Korišćenjem Kombajna se eliminiše problem nedostatka radne snage u sezoni branja pa proizvođači malina i kupina mogu podizati veće plantaže i ovaj posao učiniti isplativijim.

Kvalitet


Korišćenjem Kombajna olakšana je prerada voća nakon branja jer su ubrani plodovi tehnološki zreli i ujednačeni. Mašinskom berbom izbegava se direktan kontakt radnika sa voćem pa je voće mikro-biološki ispravno.

Upotreba

- Kombajn za maline i kupine konstruisan je kao samohodna poljoprivredna mašina, čije se branje voća zasniva na sistemu izazivanja vibracija u krošnji voćke, što dovodi do opadanja plodova. Ovakvim vidom berbe omogćava se efikasno opadanje samo tehnološki zrelih plodova bez oštećenja.
- Plodovi se prihvataju i transportuju konvejerom do mesta gde se vrši automatsko odstranjivanje nečistoća i skladištenje voća u ambalažu.
- Vibrirajući „prsti“ koji zahvataju biljku napravljeni su iz dva dela, pa se na taj način osnovna vibracija modifikuje,što dovodi do mnogo manjih, skoro zanemarivih oštećenja biljke. Kod dosadašnjih rešenja „prsti“ su napravljeni izjedna, zbog čega je dolazilo do većih oštećenja biljke pri branju.
- Kombajn poseduje specijalno razvijeni sistem automatske nivelacije koji omogućava upotrebu i na terenima pod nagibom.
- Kombajn opslužuje minimalno tri radnika: Vozač mašine i dva radnika na otklanjanju ambalaže i kontroli plodova.
- Novi model kombajna za maline, kupine i borovnice je urađen tako da se jednostavnom demontažom moze uvesti u 2,4m sto odgovara dimenzijama za standardni transport


Branje malina i kupina-Kombajn za maline i kupine